Fundacija Tadeja Pogačarja, ustanova za dobrodelnost

“Nikoli ne obupaj in nikoli se ne predaj.”

Tadej Pogačar

Kolesar

F U N D A C I J O

je ustanovil Tadej Pogačar

Tadej Pogačar, dvakratni zmagovalec Tour de France 2020/2021.

Namen fundacije

je zbiranje finančnih sredstev, ki jih potem fundacija nameni pomoči potrebnim osebam ali organizacijam. Sem spadajo osebe, ki so utrpele škodo v naravnih nesrečah, bolnim otrokom, otrokom z diagnozo raka.

Neprofitna ustanova

Fundacija je neprofitna ustanova in njeni člani in pridruženi člani delujejo “pro bono”.

Transparentnost

Fundacija zbira sredstva na svojem računu, po objavi razpisa pa se ta sredstva razdelijo prijavljenim osebam ali organizacijam na osnovi izpolnjenih pogojev in priloženih dokazil.

Vizija

Ustanove je splošnokoristno in trajno delovanje na področjih dobrodelne
dejavnosti dodeljevanja denarne in druge pomoči osebam, ki so pomoči potrebne in
splošnokoristne dejavnosti podpiranja projektov na področju znanosti za razvoj novih zdravil ali postopkov zdravljenja, zlasti rakavih bolezni.

Akcije dobrodelnosti

Akcije se organizirajo glede na potrebe. Ves čas pa potekajo donacije posameznikov in organizacij, ki želijo da se življenje potrebnim pomoči spremeni na bolje.

Razpisi

Objavljeni so na spletni strani Fundacije in razvrščeni po namenu.

Razdelitev sredstev

Razdelitev sredstev se objavi na spletni strani Fundacije s podatki prejemnikov donacij. Podatki o donatorjih lahko na željo donatorja ostanejo anonimni.